Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2014

rzepatowarzywo
Reposted fromlambadada lambadada
rzepatowarzywo
0074 0dc3
rzepatowarzywo
8642 c4ab
Reposted frommrautyna mrautyna viaBloodMoon BloodMoon

April 05 2014

rzepatowarzywo
5834 ff11 500
Reposted frompeper peper viadzony dzony
rzepatowarzywo
Reposted fromla-mijka la-mijka viaburdel burdel
rzepatowarzywo
4090 daee
Reposted frompesy pesy viafelicka felicka
rzepatowarzywo
3559 d8cd
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianattaly nattaly

April 04 2014

rzepatowarzywo
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
rzepatowarzywo
7147 ebd7
Reposted fromscorpix scorpix vianattaly nattaly
rzepatowarzywo
3159 0c04 500
Reposted fromJamalus Jamalus viatwice twice

February 01 2014

rzepatowarzywo
2264 992e
Reposted frommorela morela viaitmakesmecalm itmakesmecalm
4551 571b 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viafelicka felicka

November 28 2013

rzepatowarzywo
1826 83df 500
Reposted fromdranger dranger viaitmakesmecalm itmakesmecalm
rzepatowarzywo
Reposted fromSolarion Solarion viaaltaair altaair

October 24 2013

rzepatowarzywo
Proszę byś przed snem spojrzał w niebo i pomyślał o mnie, że jestem, żyję i zasypiam pod tym samym niebem, co Ty. Skoro nie mogę być przy Tobie to przynajmniej możemy dzielić te chwile i a nuż uda nam się sprawić, by nasza miłość trwała wiecznie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
rzepatowarzywo
-Kim jestem?
-Tyś jest swoim Ja. Tyś nazwiskiem. Podpisem na papierze. Wizytówką na drzwiach. Inicjałami na sygnecie. Imieniem na kartce kalendarza. Próżnym słowem. Suchą sylabą. Martwą literą.
-Niczym więcej?
-Niczym mniej.
— Edward Stachura, Fabula Rasa
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada

October 22 2013

rzepatowarzywo
2239 f234
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaitmakesmecalm itmakesmecalm
rzepatowarzywo
1596 05b5
Reposted fromwhocares whocares viaaltaair altaair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl